آدرس جهت مراجعه حضوری

 خ آزادی خ جیحون بین دامپزشکی و هاشمی پ 625 دفتر پیشخوان دولت

 

                            

      

  اخذ وقت سفارت ایتالیا و وقت سفارت یونان  و وقت سفارت پرتغال